Welcome to

infografia

INFOGRAFIA – Using Interactive Infographics to Build Entrepreneurial Competences INFOGRAFIA - Interaktyvių infografikų naudojimas ugdant verslumo kompetencijas

Welcome to

infografia

INFOGRAFIA – Using Interactive Infographics to Build Entrepreneurial Competences INFOGRAFIA - Interaktyvių infografikų naudojimas ugdant verslumo kompetencijas

Pagrindinis

Pagrindinis

Sveiki atvykę į „INFOGRAFIA“ projekto puslapį! Įdomu sužinoti, kas tai? „INFOGRAFIA“, tai novatoriškas projektas, skirtas ugdyti ateities verslininkų kompetencijas!

Besivystančios technologijos sukėlė ir didėjantį jaunimo rūpestį dėl šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų kompetencijų. Projekto „INFOGRAFIA“ komanda išsikėlė tikslą sumažinti šį nerimą siūlant inovatoriškus įrankius, kurie neatsilieka nuo šiuolaikinių jaunų žmonių skaitmeninių poreikių bei naudojimosi socialinimės medijomis įpročių. Tai prisidės tiek prie profesinio, tiek prie asmeninio tobulėjimo.

„INFOGRAFIA“ projekte pateikiamas naujoviškų ir interaktyvių infografikų rinkinys, atspindintis 3 pagrindinius verslumo aspektus:

  • Veiksmas
  • Ištekliai ir idėjos
  • Galimybės

 

„INFOGRAFIA“ projekto dėka galima išbandyti interaktyvius infografikus, mokymus ir internetinius kursus, kuriuose pateikiama įvairi mokymosi medžiaga, skirta jaunimui ir jaunimo darbuotojams. Siekdami perteikti žinias januoliams ir motyvuoti juos domėtis verslumo kompetencijomis, jaunimo darbuotojai pirmiausia turi būti susipažinę su skaitmeninėmis ir žiniasklaidos priemonėmis ir turėti tam tikrus raštingumo įgūdžius. Būtent to ir bus mokoma šiame projekte.

Be to, siekiame ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, kurias jie galėtų maksimaliai išnaudoti ir taip susikurti galimybes šiandieninėje darbo rinkoje. Dėl šios priežasties „INFOGRAFIA“ projektu siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybę ugdyti pagrindinius verslumo įgūdžius, motyvuoti ir įkvėpti.

Visą projekto Infografia mokomąją medžiagą rasite edukaciniame portale www.infografia-mooc.eu

Apie

Apie

„INFOGRAFIA“ siūlo naują verslumo kompetencijų mokymosi būdą, kurio metu naudojami žaidimai ir neformalus ugdymas. Projekto metu paruoštas interaktyvių infografikų rinkinys, mokymų programa jaunimo darbuotojams ir „MOOC” („Massive Open Online Course“) internetiniai kursai sukurs naujovišką ir patrauklų būdą gerinti jaunų žmonių verslumo kompetencijas.

Projekto metu partneriai iš Čekijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos ir Lietuvos dirba su jaunais žmonėmis ir jaunimo darbuotojais kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, kad įvertintų ir ugdytų pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje.

Partneriai

Partneriai

„INFOGRAFIA“ projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos. „INFOGRAFIA“ projektas prasidėjo 2021 metais vasario mėnesį ir tęsis iki 2023 metų sausio mėnesio. „INFOGRAFIA“ projektas vykdomas penkių organizacijų iš Čekijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos ir Lietuvos.

AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI – Czech Republic

„AKLUB” švietimo ir konsultavimo centras yra organizacija, įkurta Čekijoje, 1997 metais. „AKLUB” kuria švietimo ir integracijos programas bei produktus, skirtus profesionalams, ekspertams, jaunimui, socialiai remtiniems žmonėms ir jų šeimoms. Ši organizacija reguliariai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie orientuojasi į saviugdą, neformalų švietimą, koučingą, nuotolinį mokymą, konsultavimo metodus ir integracijos programas. „AKLUB” tiesiogiai įgyvendina praktinio ir teorinio tobulėjimo programas, jog pagerintų švietimo ir įtraukties kokybę.

JUGEND, BILDUNG UN KULTUR EV (JuBuK) – Germany

„JUGEND BILDUNG UN KULTUR EV” (JuBuK) ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 metais, Vokietijoje. Ši organizacija dirbant su jaunimu daug dėmesio skiria bendruomeniškumo, aktyvaus pilietiškumo, verslumo, įtraukties, tarpreliginio dialogo, lyties, migrantų problemoms spręsti. Be to, organizacija taip pat atsižvelgia į tarpkultūrinį dialogą ir gebėjimų stiprinimą. „JuBuK“ misija yra įgyvendinti teigiamus pokyčius, kurie padėtų jauniems žmonėms ir platesnei bendruomenei. Tai vykodama per neformalų ugdymą – suteikiant jaunimui bei jaunimo darbuotojams verslumo įgūdžių ir kompetencijų. Aktyvus šios organizacijos indėlis skatina tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir solidarumą tarp vietinių ir tarptautinių bendruomenių.

SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROFIT SOCIETY - Greece

„Social Youth Development K.A.NE” yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 m. Graikijoje. K.A.NE. orientuojasi į švietimo, jaunimo, socialinės įtraukties, profesinio mokymo ir kultūros sritis. Šios organizacijos misija yra kovoti su socialine atskirtimi, skatinant jaunimo pilietiškumą. Be to, igyvendindami seminarus, mokymo programas ir edukacinę veiklą, K.A.NE užtikrina lygias galimybes integruotis į visuomenę ir pasisako už erdvės suteikimą saviugdai ir jos skatinimą. Ši organizacija turi didelę patirtį remiant jaunimą ir prisidedant prie projektų, kurie skatina lygybę, asmeninį tobulėjimą ir socialinio ryšio kūrimą.

Future in Perspective LTD. (FIP) – Ireland

 „Future in Perspective Ltd.“ yra privati įmonė, įsikūrusi pasienio Airijos regione, kuri specializuojasi švietimo, virtualaus mokymosi, žiniasklaidos, strateginio planavimo ir verslo plėtros srityse. Įmonė įgyvendina nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, įtraukia ir palaiko vietos jaunimą, migrantų bendruomenes, senjorus ir asmenis, neturinčius išsilavinimo, taip suteikiant jiems prieigą prie įrankių, skirtų saviugdai. Įmonė taip pat įtraukia jaunus žmones ir suaugusius, pristatant įvairias programas komunikacijos ir karjeros valdymo srityse ir remiant naujos kartos kūrybininkus, norinčius kurti ir išlaikyti sėkmingą karjerą šiame sektoriuje. „Future in Perspective“ yra modernus verslas, kurio struktūra atspindi dabartinę verslo tikrovę. Ji veikia ekosistemoje, kurią sudaro nuolat besikeičiančios partnerystės ir aljansai. Įmonėje dirba 12 aukštos kvalifikacijos ekspertų kurie specializuojasi į projektų valdymą, komunikaciją, dizainą, virtualų mokymąsi, jaunimo kompetencijų augimą, profesionalų tyrimų atlikimą bei bendrą administravimą.

Asociacija “Aktyvus Jaunimas” (Active Youth Association AY) – Lithuania

Asociacija „Aktyvus Jaunimas” (AJ) su jaunimu dirba jau nuo 2014 metų. Organizacija turi sukaupusi didelę patirtį neformaliojo švietimo, aplinkosaugos, verslumo, skaitmeninio raštingumo, sveikos gyvensenos ir žmogaus teisių srityse. Organizaciją vienija bendras tikslas – kurti galimybes jaunimui bei pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės santykyje su ekologija, sveikata, pažeidžiamomis grupėmis ir internetu. Mūsų vizija: tapti lyderiaujančia organizacija, kuriant socialiai integruotą ir harmoningą pasaulį.

Mokymosi medžiaga

Mokymosi medžiaga

Projektas „INFOGRAFIA“ sukurtas siekiant atkreipti dėmesį į tai, kas svarbu norint, jog jaunimas išnaudotų visą savo potencialą! Projektas skatina kūrybiškumą, inovacijas, rizikų valdymo gebėjimą, tikslų išsikėlimą ir verslumo mąstyseną.

Be to, projektas „INFOGRAFIA“ skatina verslumą, kuris yra darbo jėgos kūrimo, konkurencingumo ir asmeninio augimo varomoji jėga. „INFOGRAFIA“ siekia sukurti naujovišką verslumo įgūdžių mokymosi programą, panaudojant interaktyvius infografikus kaip visiškai naują mokymosi priemonę, kurią jaunimas gali lengvai pasiekti ir naudoti bet kada prireikus.

Siekiant išvardintų tikslų, „INFOGRAFIA“ projekto partneriai kartu kuria šią novatorišką mokymosi medžiagą:

Mokymosi rinkinys - interaktyvių infografikų ir verslumo kompetencijų komplektas

Interaktyvių infografikų rinkinys suteikia jauniems žmonėms prieinamų ir suprantamų švietimo metodų verslumo tema. Kiekviename infografike yra sukeltas interaktyvus mokomosios medžiagos rinkinys. Infografikuose taip pat naudojami QR kodai, nukreipiantys tiesiai į 4 mokomuosius išteklius, vaizdo įrašus, viktorinas, dėliones, skaitmeninius pabėgimo kambarius ir „WebQuest“.

Kvalifikacijos kėlimo mokymai

Mokymų metu ugdomi jaunimo darbuotojų įgūdžiai, atitinkantys šiuolaikinius technologijų reikalavimus ir kurie yra aktualūs perduodant žinias jaunimui. Be to, ši mokymo programa leidžia jaunimo darbuotojams tobulinti savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius, kad jie patys galėtų kurti interaktyvius infografikus, pasitelkiant techninę „INFOGRAFIA“ projekto patirtį.

„INFOGRAFIA MOOC“

„INFOGRAFIA MOOC“ veikia kaip elektroninis portalas, kuriuose vienoje vietoje patalpinti 15 interaktyvių infografikų ir asmeninio mokymosi programų. MOOC yra prieinamas visomis partnerių kalbomis, taip pat visiškai prieinamas išmaniaisiais telefonais, planšetiniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais. Be to, infografikai, kuriose yra QR kodai, nukreipia tiesiai į šį portalą.

Visą projekto Infografia mokomąją medžiagą rasite edukaciniame portale www.infografia-mooc.eu

Prisijunk

Nepraleiskite galimybės dalyvauti projekto veiklose. Sekite mus „Facebook”: https://www.facebook.com/Infografia-Project-111238427669663

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 202-3-CZ01-KA205-094056

lt_LTLithuanian