Welcome to

infografia

INFOGRAFIA - Využívání interaktivních infografik k budování podnikatelských kompetencí

Welcome to

infografia

INFOGRAFIA - Využívání interaktivních infografik k budování podnikatelských kompetencí

Home

Home

Vítejte v projektu INFOGRAFIA. Co je projekt INFOGRAFIA? INFOGRAFIA je inovativní projekt, který řeší potřeby příští generace podnikatelů!

Svět práce a podnikání se neustále mění a mladí lidé dnes musí mít jiné kompetence než před lety. Projekt INFOGRAFIA chce mladým lidem tyto kompetence poskytnout formou moderních vzdělávacích zdrojů a nástrojů, které drží krok s dnešními zvyky mladých lidí v oblasti digitálních a sociálních médií. Projekt INFOGRAFIA podporuje rozvoj podnikatelských i osobních kompetencí mladých lidí.

Projekt nabízí kompletní sadu inovativních interaktivních infografik, které jsou seskupeny do tří skupin, jež nesou tyto názvy.

  • Do akce
  • Zdroje a nápady
  • Příležitosti

 

Projekt INFOGRAFIA nabízí nejen sadu infografik, ale také vzdělávací program a online portál s řadou vzdělávacích zdrojů, které podporují mladé lidi a pracovníky s mládeží, jako jsou například učitelé. Pracovníci s mládeží také potřebují prohloubit dovednosti v oblasti digitální a mediální gramotnosti, aby mladým lidem usnadnili vzdělávání a rozvíjení jejich podnikatelského ducha.

Cílem projektu INFOGRAFIA je posílit kompetence mladých lidí s cílem maximalizovat jejich potenciál a příležitosti pro úspěšné podnikání. Rozvoj výukových zdrojů v projektu INFOGRAFIA se zaměřuje na rozvoj klíčových podnikatelských dovedností a kompetencí. INFOGRAFIA má ambici mladé lidi motivovat a inspirovat.

Veškeré vzdělávací zdroje projektu Infografia najdete na vzdělávacím portálu www.infografia-mooc.eu

O projektu

O projektu

Projekt INFOGRAFIA navrhuje nový přístup k podnikatelskému vzdělávání prostřednictvím interaktivních a inovativních zdrojů neformálního vzdělávání. Díky sadě interaktivních infografik, vzdělávacího programu pro pracovníky s mládeží a otevřeného internetového portálu (MOOC) dokáže tento projekt poskytnout atraktivní vzdělávací přístup v oblasti podnikatelských dovedností a kompetencí.

Na realizaci projektu spolupracují organizace z České republiky, Německa, Řecka, Irska a Litvy s mladými lidmi a pracovníky s mládeží v každé partnerské zemi. Výsledkem je budování a rozvoj klíčových dovedností a kompetencí potřebných pro podnikání v dnešní moderní a digitální společnosti.

Partneři

Partneři

INFOGRAFIA byla financována s podporou programu Erasmus+. Projekt INFOGRAFIA byl zahájen v únoru 2021 a potrvá do ledna 2023. INFOGRAFIA je v současné době realizována týmem pěti organizací z České republiky, Německa, Řecka, Irska a Litvy.

AKLUB CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - Česká republika

AKLUB Centrum Vzdělávání a Poradenství (AKLUB) je nezisková organizace založená v roce 1997 v České republice. AKLUB podporuje služby, které rozvíjejí vzdělávací a integrační programy a produkty pro profesionály, odborníky, mladé lidi a znevýhodněné jednotlivce i rodiny. Tato organizace se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů v oblastech jako jsou celoživotní učení, inovativní vzdělávací programy, koučování, e-learning, distanční vzdělávání, metody poradenství a integrační programy. AKLUB prosazuje kombinaci praktického a teoretického učení pro zlepšení kvality vzdělávání a jeho výsledků.

JUGEND, BILDUNG UN KULTUR EV (JuBuK) - Německo

JUGEND BILDUNG UN KULTUR EV (JuBuK) je nezisková organizace založená v roce 2008. Tato organizace pracuje s mladými lidmi a zaměřuje se převážně na témata jako jsou aktivní občanství, podnikání, začlenění, mezináboženský dialog, rovnost pohlaví, otázky migrantů, mezikulturní dialog, provádění změn. Posláním JuBuK je realizovat pozitivní změny pro mladé lidi a změny v širší komunitě. Prostřednictvím svých akcí s mládeží a pracovníky s mládeží podporuje JuBuK rozvoj dovedností a kompetencí mladých lidí, rozvoj podnikatelského vzdělávání a uznání potřeby neformálního učení. Aktivní příspěvek této organizace usiluje o podporu mezikulturní spolupráce a solidarity pro komunity jako celek.

SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROFIT SOCIETY - Řecko

Social Youth Development (KANE) je nezisková organizace založená v roce 2008 v Řecku. KANE je aktivní v oblasti vzdělávání, mládeže, sociálního začlenění, odborného vzdělávání a kultury. Posláním této organizace je bojovat proti sociálnímu vyloučení podporou motivace mladých lidí k aktivnímu občanství. Realizací workshopů, vzdělávacích programů, informačních seminářů a vzdělávacích aktivit upřednostňuje KANE potřebu integrace všech členů společnosti a zasazuje se o podporu a rozvoj celoživotního učení. Tato organizace má rozsáhlé zkušenosti s podporou mladých lidí a přispívá k inkluzivním projektům podporujícím rovnost, osobní rozvoj a sociální soudržnost.

Future in Perspective LTD. (FIP) - Irsko

 Future in Perspective Ltd. je soukromá společnost se sídlem v příhraniční oblasti Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje a hodnocení podnikání. Prostřednictvím naší práce na národních a EU financovaných projektech jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, aby se znovu zapojili do vzdělávacích programů a celoživotního učení. Spolupracovali jsme také s mladými lidmi a dospělými, abychom poskytli řadu různorodých programů v oblasti mediální produkce a kariérního managementu - podporovali novou generaci kreativních jednotlivců při budování a udržení úspěšné kariéry. FIP je moderní společnost, které je strukturována tak, aby reflektovala současnou podnikatelkou realitu. Funguje v ekosystému tvořeném neustále se měnícími partnerstvími a aliancemi. Máme základní personál 12 vysoce kvalifikovaných odborníků v doplňkových oborech, které zahrnují řízení projektů, mediální produkci a design, výukový design a e-learning, rozvoj mládeže, výzkum a obecný management.

Asociacija „Aktyvus Jaunimas“ (Active Youth Association AY) - Litva

Organizace ACTIVE YOUTH (AY) působí v oblasti práce s mládeží od roku 2014. Tato organizace pracuje zejména s mladými lidmi a komunitami v nouzi v Litvě. AY má bohaté zkušenosti v oblastech neformálního vzdělávání, migrace, podnikání, zdravého životního stylu a lidských práv. AY se snaží přinést změnu a zaměřit se na náročné a citlivé otázky v komunitě. Přitom se AY zasazuje o změnu, společenskou spravedlnost a inkluzivitu. Jejich přínos a dopad je definován základními procesy AY, které jsou založeny na odhodlání, otevřenosti, pozitivitě a nadšení.

Výukové materiály

Výukové materiály

Projekt INFOGRAFIA - Využívání interaktivních infografik k budování podnikatelských kompetencí – pomáhá mladým lidem odemknout jejich úplný potenciál! Podporuje kreativitu, inovace, podstupování rizika a stanovování cílů pro mladé lidi a podporuje je v rozvíjení podnikatelského myšlení.

Projekt INFOGRAFIA podporuje podnikání, které je hybnou silou pro vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti a podporuje osobní růst mladých lidí. INFOGRAFIA pracuje na vývoji nově definovaného kurikula podnikání s využitím interaktivní infografiky jako zcela nového vzdělávacího média, ke kterému mohou mladí lidé snadno přistupovat a zapojit se do něj.

K dosažení těchto cílů spolupracují partneři projektu na produkci následujících inovativních učebních materiálů:

Toolkit – Soubor interaktivních infografik pro oblast podnikání

Interaktivní infografiky jsou pro mladé lidi inovativním vzdělávacím zdrojem na téma podnikání. Jsou snadno přístupné, atraktivní a srozumitelné. Každá infografika obsahuje interaktivní sadu učebních materiálů zabudovaných do infografiky. Infografika obsahuje QR kódy, které vedou přímo ke 4 mini-vzdělávacím zdrojům, kterými jsou například výuková videa, kvízy nebo hádanky, digitální únikové místnosti a WebQuesty.

Vzdělávací program

Vzdělávací program bude rozvíjet dovednosti pracovníků s mládeží tak, aby zvládli současné technologické požadavky digitálního světa a dosahovali úrovně znalostí, která je potřebná pro vzdělávání mladých lidí. Kromě toho tento vzdělávací program umožňuje pracovníkům s mládeží rozvíjet své dovednosti, aby mohli sami rozvíjet interaktivní infografiky a plně využívat zdrojů projektu INFOGRAFIA ve své práci s mládeží.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

Vzdělávací portál projektu INFOGRAFIA funguje jako otevřený e-portál, který na jednom místě zpřístupní 15 interaktivních infografik a vzdělávací program vytvořený projektovým týmem. Portál je k dispozici ve všech partnerských jazycích a je také plně kompatibilní s chytrými telefony, tablety a notebooky. Tištěné infografiky obsahující QR kódy a navíc odkazují přímo na tento portál.

Veškeré vzdělávací zdroje projektu Infografia najdete na vzdělávacím portálu www.infografia-mooc.eu

Zapojte se

Chcete-li se zapojit do projektu nebo využít jeho výstupů, najděte si nás a sledujte nás na Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/Infografia-Project-111238427669663

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 202-3-CZ01-KA205-094056

cs_CZCzech